UAB „Papilio kibirkštis“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Papilio kibirkštis“, projekto kodas Nr. 02-011-K-0216. Projektas prisidės prie įmonės atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą visame Lietuvos pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

2023 m. UAB „Papilio kibirkštis“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis, planuoja įsirengti saulės elektrinę (72,25 kW), kuri įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 64 500 Eur, ES finansavimas 46 160 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2023 m. liepos 14 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

UAB „Papilio kibirkštis“ įgyvendina projektą „Antikrizinio valdymo priemonių diegimas įmonėje“, projekto kodas Nr. 02-012-K-0294. Projekto tikslas yra skatinti greitesnį įmonės atsigavimą po ekonominio nuosmukio, užtikrinti įmonės finansinę pusiausvyrą. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta tikslinė paslauga, kuri padės įmonei greičiau atsigauti po ekonominio nuosmukio bei stiprinti tvarų augimą bei konkurencingumą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Skatinti greitesnį labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)  atsigavimą po ekonominio nuosmukio (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas).

 Bendra projekto vertė 19 500 Eur, ES finansavimas 9 750 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2023 m. birželio mėn. iki 2024 m. gegužės mėn.